کلاس فن بیان

کلاس فن بیان و مهارتهای ارتباطی خانم نسترن حسنی گوینده رادیو تیزر تبلیغاتی نریشن آنونس

  کلاس فن بیان را میتوان مجموعه آموزشهایی، از تکنیکها و روشها برشمرد

فن به معنی راه و روش و تکنیک است. و در کلاس فن بیان با فراگیری و بکارگیری مجموعه فنون می توان به بیانی مناسب و موثر دست یافت.از آنجا که ما انسانها موجوداتی اجتماعی و ارتباطی هستیم، بیان خوب لازمه ارتباط انسانی به شمار می رود. بیان خوب و موثر ابزاری برای پیشبرد اهداف، در زندگی خانوادگی و حرفه ای می باشد. مهارتی که مجهز شدن به آن لازمه ارتباطات موثر به شمار می آید و این امر بستگی به این دارد، که تا چه اندازه از هنر سخن گفتن برخوردار باشیم و فن بیان خود را پرورش دهیم.

فن بیان یعنی استفاده درست و بجا، از تمامی ارکان ارتباط

برای اینکه منظورمان را درست به مخاطب برسانیم، که هم شامل محتوای کلام و سخن است و هم به طرز ادای آن مرتبط می شود.یعنی هم حرف خوب بزنیم. و هم حرفی بزنیم که متناسب هر شخص و هر مکان و به اقتضای شرایط باشد. و هم آن حرف سنجیده و مناسب را با رعایت اصول و قواعد سخن گفتن موثر بیان کنیم . وقتی مجهز به این دو تکنیک شدیم می توانیم هر کجا و هر زمان و در هر شراطی خوب حرف بزنیم و ارتباط مناسبی با اطرافیان برقرار کنیم.

تکنیک هایی که کمک می کند بیان خوبی داشته باشیم :

تلفظ درست و صحیح لغات،

استفاده بجا از دستور زبان مانند رعایت مکث ها و تاکید ها،

حذف تکه کلام هایی که از تاثیر گذاری کلام کم می کند،

مانند من من کردن و یا گفتن اِ زیاد در خلال صحبت،

رسا و با صلابت حرف زدن،

کنترل نَفَس و بدون تنش نبودن بیان،

بدون حس و احساس نبودن بیان،

بیش از اندازه سریع یا کند صحبت نکردن،

لرزش یا خشدار نبودن صدا ،

رعایت زبان بدن مناسب مانند نوع نگاه و حالت چهره و دیگر اجزای ارتباط غیر کلامی.

و می‌توان گفت فن بیان خوب یعنی استفاده از همه اجزایی که کمک می کند پیام ما به درستی به مخاطب انتقال یابد.